Algemene voorwaarden

INDOORPAKKETTEN : 

Ø Art 1: Per gehuurd pakket wordt er een waarborg gevraagd, voor de picknickpakketten is dat € 50.00, voor de kampeerpakketten is de waarborg € 100.00

Ø Art 2: Het bedrag van de waarborg wordt na gebruik van het huurmateriaal terugbetaald binnen een termijn van 2 weken via bankoverschrijving, tenzij het teruggegeven pakket onvolledig of beschadigd is, m.u.v. schade veroorzaakt door slijtage. De waarde van het herstel of de heraankoop zal ingehouden worden van de waarborg. Ook de eventuele extra verzendkosten van dat item worden hiermee bekostigd.

Ø Art 3: Is er een ontbrekend item dat we niet meer hetzelfde kunnen heraankopen, dienen wij opnieuw alle stuks van een thema te vernieuwen. Daarvoor gebruiken wij de gehele waarborg en dienen we het overige bedrag door te rekenen aan de klant. 

Ø Art 4: Is het bedrag van schade gemaakt door de klant hoger dan het bedrag van de waarborg, dient de klant het overige bedrag alsnog te betalen aan Slaapfeestje.

Ø Art 5: Er kan bij elke betwisting van een terugbetaling of schadeclaim een gerechtsdeurwaarder worden aangesteld om alsnog het overige bedrag te innen. De kosten hiervan zijn volledig voor de klant.

Ø Art 6: Het gehuurde pakket mag enkel gebruikt worden voor het afgesproken evenement, dus enkel gebruik voor je eigen feestje, ook al zijn de goederen langer in het bezit van de huurder. Het pakket mag niet onderverhuurd worden.

Ø Art 7: Bij reservering van een feestje geef je het aantal personen op. Nadien worden er geen wijzigingen meer aangebracht aan het totale aantal. Tenzij op voorhand en anders afgesproken met de klant.

Ø Art 8: De momenten om een pakket op te halen/te retourneren dienen volgens de vooraf bepaalde momenten te gebeuren en via mail afgesproken met de klant. Dit geldt ook het bezorgen/retourneren door Snurkistan. Indien de (ver)huurder op dat moment verhinderd is, wordt de tegenpartij onmiddellijk telefonisch verwittigd.

Ø Art 9: Bij het niet nakomen van afspraken hierboven opgesomd wordt de volledige waarborg ingehouden.

Ø Art 10: De waarborg en het afgesproken bedrag van je feestje wordt door de klant uiterlijk 3 dagen na overeenkomst betaald via overschrijving. Wanneer dit niet het geval is zal dit als een spontane annulatie gezien worden en hebben anderen de kans een feestje op die datum te reserveren.

Ø Art 11: Wij zijn niet verplicht de klant op de hoogte te brengen wanneer wij geen betaling binnen 3 dagen hebben binnengekregen. Het pakket kan dus spontaan door iemand anders worden gereserveerd. 

Ø Art 12: Bij een annulering zonder geldige reden van een pakket wordt de waarborg geheel ingehouden plus de helft van het pakket zelf tenzij wij het pakket nog aan iemand anders kunnen verhuren en wij geen verlies maken.

Ø Art 13: Bij een annulatie door onvoorziene omstandigheden, ongeval, overlijden (1e graad), ziekte, …. kan overeengekomen worden om het volledige bedrag terug te betalen. Daarvoor heb ik graag een bewijs van. (doktersbriefje, overlijdensakte,…)

Ø Art 14: Is het pakket al in het bezit van de huurder kan er geen annulering meer plaatsvinden.

Ø Art 15:  Snurkistan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een ongeval tijdens de huurperiode. Enkel het verkleed en spelmateriaal is geschikt voor spelen. De versiering/verlichting wordt gebruikt om te decoreren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van het materiaal of verkeerd opstellen van het pakket.

Ø Art 16: Het huurmateriaal mag niet gebruikt worden in een ruimte waar gerookt, gefrituurd of gegourmet wordt. Komen wij na het retour brengen van ons materiaal geurhinder tegen zal de waarborg geheel worden ingehouden.

Ø Art 17: Prijzen van de BINNEN pakket vermeld op de website zijn inclusief BTW en exclusief vervoerskosten.

Ø Art 18: Bij betaling van de factuur ga je akkoord met alle voorwaarden hierboven opgesomd.

OUTDOORPAKKETTEN : 

Ø Art 1: Per gehuurd pakket wordt een waarborg gevraagd. 

Ø Art 2: Het bedrag van de waarborg wordt na gebruik van het huurmateriaal terugbetaald binnen een termijn van 2 weken via bankoverschrijving, tenzij het teruggegeven pakket onvolledig of beschadigd is, m.u.v. schade veroorzaakt door slijtage. De waarde van het herstel of de heraankoop zal ingehouden worden van de waarborg. De eventuele extra verzendkosten van dat item worden hiermee bekostigd.

Ø Art 3: Is er een ontbrekend item dat we niet meer kunnen heraankopen, dienen wij opnieuw alle stuks van een thema te vernieuwen. Daarvoor gebruiken wij de gehele waarborg en dienen we het overige bedrag door te rekenen aan de klant. 

Ø Art 4: Is het bedrag van schade gemaakt door de klant hoger dan het bedrag van de waarborg, dient de klant het overige bedrag alsnog te betalen aan Slaapfeestje.

Ø Art 5: Er kan bij elke betwisting van een terugbetaling of schadeclaim een gerechtsdeurwaarder worden aangesteld om alsnog het overige bedrag te innen. De kosten hiervan zijn volledig voor de klant.

Ø Art 6: Het gehuurde pakket mag enkel gebruikt worden voor het afgesproken evenement, dus enkel gebruik voor je eigen feestje, ook al zijn de goederen langer in het bezit van de huurder. Het pakket mag niet onderverhuurd worden.

Ø Art 7: Bij reservering van een pakket geef je het aantal aantal personen op. Nadien worden er geen wijzigingen meer aangebracht aan het totale aantal. Tenzij anders afgesproken met de klant.

Ø Art 8: Het pakket wordt op het afgesproken tijdstip opgehaald door de klant (of door ons geleverd).  Indien de (ver)huurder op dat moment verhinderd is, wordt de tegenpartij onmiddellijk telefonisch verwittigd. Het pakket wordt daarna netjes en volledig retour gebracht op het afgesproken moment. Indien de (ver)huurder op dat moment verhinderd is, wordt de tegenpartij onmiddellijk telefonisch verwittigd.

Ø Art 9: Bij het niet nakomen van afspraken wanneer wij iets leveren of komen ophalen of een te late inlevering van een pakket dan afgesproken wordt de volledige waarborg ingehouden.

Ø Art 10: Bij een reservatie wordt de waarborg en het afgesproken bedrag  van het pakket wordt door de klant uiterlijk 3 dagen na overeenkomst betaald via overschrijving. Wanneer dit niet het geval is zal dit als een spontane annulatie gezien worden en hebben anderen de kans een feestje op die datum te reserveren.

Ø Art 11: Wij zijn niet verplicht de klant op de hoogte te brengen wanneer wij geen betaling binnen 3 dagen hebben binnengekregen. Het pakket kan dus spontaan door iemand anders worden gereserveerd. 

Ø Art 12: Bij een annulering zonder geldige reden van een pakket wordt de waarborg geheel ingehouden plus de helft van het feestje zelf tenzij wij het pakket nog aan iemand anders kunnen verhuren en wij geen verlies maken.

Ø Art 13: Bij een annulering door onvoorziene omstandigheden, ongeval, overlijden (1e graad), ziekte, …. kan overeengekomen worden om het volledige bedrag terug te betalen. Daarvoor heb ik graag een bewijs van. (doktersbriefje, overlijdensakte,…)

Ø Art 14: Is het pakket al in het bezit van de huurder kan er geen annulering meer plaatsvinden.

Ø Art 15:  Snurkistan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een ongeval tijdens je huurperiode. Enkel het verkleed en spelmateriaal is geschikt voor spelen. De versiering/verlichting wordt gebruikt om te decoreren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van het materiaal of verkeerd opstellen van het pakket.

Ø Art 16: Het huurmateriaal mag niet gebruikt worden in een omgeving waar gerookt, gefrituurd, gegourmet wordt. Komen wij na het retour brengen van ons materiaal geurhinder tegen zal de waarborg geheel worden ingehouden.

Ø Art 17: Prijzen vermeld van de BUITEN pakketten op de website zijn inclusief BTW en exclusief vervoerskosten.

Ø Art 18: Bij het bezorgen van een outdoor pakket blijft alles op de plaats staan waar het is opgesteld, deze mag men niet verzetten. Indien er schade wordt aangebracht door deze handeling wordt de schade betaald door de huurder. Indien nodig wordt de heraankoop van een nieuwe tent gefactureerd.

Ø Art 19: Na opstelling van de tent overlopen huurder en verhuurder de voorwaarden en afspraken en kijken op dat ogenblik of alle materiaal aanwezig en in orde is.

Ø Art 20: Eventuele schade aan de tent en/of ander materiaal wordt steeds gemeld bij ophaling om discussies nadien te vermijden. Samen komen we tot een oplossing. Komen wij thuis en merken wij nadien iets dat onvolledig of stuk is, zal de klant hier verantwoordelijk voor worden gesteld.

Ø Art 21: Bij schade door een scheur in een tent wordt de heraankoop van een nieuwe tent aangerekend aan de klant en verzoeken wij de klant de factuur volledig te betalen binnen afgesproken termijn.

Ø Art 22: Komen wij aan op je locatie en kunnen wij door gebrek aan ruimte of ernstige veiligheidsredenen de tent niet plaatsen, en dus kan je feest niet doorgaan,  stellen wij de tent niet op en ben je het gehele bedrag van je feestje kwijt. Je kijkt zelf op voorhand na of de tent op je locatie past.

Ø Art 25: Ernstige weersomstandigheden: Wanneer we het outdoor pakket door deze reden niet laten doorgaan kan je kiezen of je het volledige bedrag terug ontvangt OF we een andere datum prikken voor je geplande feestje. VEILIGHEID gaat voor! => aangekondigde storm-hagel-rukwinden-langdurige/aanhoudende regen.

Ø Art 26: Schoenen worden uitgedaan in onze outdoor tenten.

Ø Art 27: Geen huisdieren toegelaten in de tenten om schade te voorkomen.

Ø Art 28: Het slaapmateriaal wordt gebruikt in de tent en niet buiten. Onze tafeltjes zijn wél geschikt om buiten te gebruiken, dus picknicken kan in open lucht.

Ø Art 29: Om veiligheidsredenen en brandgevaar is het gebruik van een echt kampvuur of kaarsen in en rond tipi’s verboden.  Bij rook/brandschade wordt de heraankoop van een nieuwe tent aangerekend aan de klant.

Ø Art 30: Bij betaling van je factuur ga je akkoord met alle voorwaarden hierboven opgesomd.